SØKNAD OM KJØP AV BOLIG

Undertegnede søker med dette om kjøp av andel i Tollskogvegen II borettslag

Frist for å melde forkjøpsrett: Torsdag 27. mai klokken 12.00.

    Medlem i PBBL

    JaNei

    Ønsker leilighet nr. ( i nummerert rekkefølge):